Hem


Välkommen till

Danderyds KBT-mottagning AB

Här kan du träffa legitimerad psykoterapeut.

  • Individuell terapi
  • Parterapi
  • Rådgivande samtal
  • Handledning av arbetsgrupper
  • Chefshandledning


Vi erbjuder säkra videosamtal.

Inloggning via Mobilt BankID eller tvåfaktoratutentisering.

Mottagningen erbjuder även kvällstider.
Individuell terapi

För vanliga psykologiska problemområden såsom oro och ångest, nedstämdhet och depression, oönskade beteende-mönster t.ex uppskjutarbeteen-de, tvång, stress-problematik, för att nämna några. Läs mer...Parterapi

När svårigheter i relationen uppstått eller förebyggande i en ny relation. För parterapi används i huvud-sak metoden IBCT (Intergrative Behavioral Couple Therapy).  Förbättrad kommunikation, att kunna ta den andras perspektiv, acceptans och förändrade beteenden är komponenter. 

Läs mer...

Handledning

Handledning av arbetsgrupper kan dels handla om att stötta arbetsgruppen i sin utveckling, dels om vägledning i klient-/kundarbetet.


Chefscoaching för chefens egen utveckling i sin roll eller för att få verktyg att utveckla sina medarbetare eller förändra beteenden i arbetsgruppen.

Läs mer om

arbetsgrupper   chefer


Vi genomför företagsutbildningar

Rådgivning

Ibland har man behov av ett bollplank men känner inte direkt behov av att gå i terapi. Man kanske står inför ett svårt beslut. Välkommen på ett eller fler rådgivande samtal!

Läs mer...

Vill du ställa en fråga eller boka tid?