Chefscoaching

Vi utgår ifrån en gemensam beteendeanalys både på din organisation och på dig som chef.


Utifrån ditt uppdrag och dina mål samt beteendeanalysen kan vi identifiera viktiga förändringar som behöver komma till stånd för att nå målen. Det kan vara beteenden i arbetsgruppen du leder och/eller dina egna beteenden som behöver förändras.


Vi gör en plan för förändring och lägger upp vårt gemensamma arbete utifrån den.

070-792 05 75

Chefscoaching

Chefscoaching utifrån KBT (OBM) exempelvis för


Förändringsarbete i organisationen

Egen utveckling i chefsrollen

Hantera stress