Parterapi

Vi kan även erbjuda parterapi

via videolänk.Parterapi och förebyggande parterapi

Ofta attraheras vi till en början av varandras olikheter och ibland av likheterna. Efter en tid kan samma egenskaper skapa problem i våra relationer.


Vi erbjuder parterapi när ni kört fast i er relation. Kanske funderar ni på en separation. Ibland är det den bästa lösningen men pröva först med att ta hjälp!


Vi erbjuder även förebyggande parterapi. När man är medveten om likheter och olikheter samt om olika kärleksspråk och kan kommunicera kring detta ökar sannolikheten för en god och varaktig relation.


Parterapi utifrån KBT-teori och IBCT (Intergrative Behavioral Couple Therapy):


 • Utforska problem- och konfliktområden. Vilka olikheter och likheter påverkar oss och ställer till det för oss?
 • Gemensamma styrkor. Vad tycker vi om hos varandra? Vad är bra trots allt?
 • Ändra negativa beteendemönster till mer positiva sätt att bete sig mot varandra. Se den egna delen i problemen. Vad kan jag göra annorlunda?
 • Förbättra kommunikationen
 • Uttrycka känslor och behov.
 • Lyssna.
 • Ta och ge positiv och negativ feedback.
 • Problem- och konfliktlösning.


Så går det till:

 • Ett första utforskande samtal med båda närvarande
 • Ett individuellt utforskande samtal var.
 • Analys och plan presenteras av terapeut vid ett gemensamt samtal
 • Behandlingssamtal


Ofta kommer paret en bit på väg redan under de första utforskande samtalen då insikter och empati skapas.


070-792 05 75

Du är välkommen att höra av dig med frågor

eller för att boka tid!