GDPR


GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018.


Lagen syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.


Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.


Den här informationen syftar till att förklara hur Danderyds KBT-mottagning AB hanterar dina personuppgifter. Du kan ladda ner informationstexten här nedan.