Om

Anna Fritz

Legitimerad psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi. 

Vidareutbildad i bl.a. DBT och parterapi (IBCT) och handledarutbildning.

Examen från psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.


Erfarenhet som terapeut:

  • fr.om 2009 i egen verksamhet och på
  • Kvartesakuten i Mörby Centrum
  • Manpower hälsopartner
  • KBT-gruppen AB
  • Kognitiva teamet


Förutom terapi arbetar jag med handledning av arbetsgrupper och 

chefscoachning.


Tidigare erfarenhet som konsult inom organisation, främst medarbetar-undersökningar och förbättringsarbete utifrån dessa, exempelvis utveckling av arbetsgrupper vad gäller arbetssätt och sätt att fungera tillsammans.

Haft ett flertal chefsroller genom åren.


Samarbetar med

Dr. Viktorija Milosevska Aleksikj

Legitimerad läkare, specialistläkare psykiatri. Online och personliga besök.


Stor professionell integritet som styrs av etik och värderingar med mottot: “patient first”.

Hjälper gärna dig med följande besvär: Depression, Ångest, Utmattningssyndrom, Stress, Tvångssyndrom, Sömnstörningar, Bipolär sjukdom, Krisreaktioner, Neuropsykiatriska funktionsstörningar, Ätstörningar, psykos sjukdom.


Tar även emot barn.

070-792 05 75