Frågor & Svar

Vad kostar en KBT-behandling? Individuell terapi kostar 1.200 kronor per samtal om 45 minuter. Parterapi 1.400 kronor per samtal om en timme.


Hur många samtal behöver man gå i KBT? Det är svårt att säga innan hur lång en KBT-behandling är då det dels är beroende av hur komplex problematiken är och hur mycket man arbetar hemma med hemuppgifter. Ibland behövs bara några få samtal, ibland betydligt fler under en längre period.


Hur ofta har man samtal? Det vanligaste är att man träffas en gång i veckan till en början. Ofta glesar man ut till längre tid emellan efter ett tag. Ibland ses man varannan vecka i början av ekonomiska skäl.


Hur bokar jag tid? Du bokar via mail, telefon eller sms. Mail till info@danderydskbt.se Telefon 0707920575.


Hur kan man ändra sina tankar? Man kan använda olika tekniker för att ändra sina tankar. Den ena är att titta på dem och undersöka om de verkar sanna eller om det finns saker som talar emot dom och att man därför kan omformulera dom/tänka på ett annat sätt.

Man kan även träna på att se dom som bara tankar och skapa distans till dem. Det vill säga, inte tro på allt man tänker. Det finns olika tekniker för detta.


Hur avbokar jag och vilka regler för avbokning gäller? Du avbokar via mail eller sms. Avbokning skall ske 24 timmar innan för att vara kostnadsfri.


Hur snabbt kan jag få tid? Oftast kan vi hitta en tid inom någon vecka.


Vem kan se min journal? Bara din behandlare kan se din journal. Vårt journalsystem är inte kopplat till regionens.


Behöver jag remiss för att boka tid? Du behöver inte remiss för att komma hit eftersom detta är en helt privat mottagning.


Gäller frikort/högkostnadskort? Eftersom detta är en helt privat mottagning gäller inte frikort/högkostnadskort


Kan arbetsgivare betala? Ja, det går bra.


Kan jag få samtal via mitt försäkringsbolag? Det varierar lite mellan olika försäkringsbolag om de hänvisar eller du kan välja själv.


Hur betalar jag? Du betalar antingen på plats via swish eller via faktura månadsvis.


Kan man ha samtal via video? Det går bra att ha samtal via video. Du får då en länk via mail och loggar in via BankID eller genom att skapa ett lösenord.


Hur långt är ett samtal? Ett samtal i den individuella terapin är 45 minuter och 1 timme i parterapi. Om man istället önskar 1,5 timme i parterapi är det möjligt efter överenskommelse.


070-792 05 75