KBT-terapi

KBT-terapi via personligt möte eller video

KBT-terapi lämpar sig t ex för:


 • Stödsamtal och krisstöd
 • Stressrelaterad problematik
 • Självförtroende och självkänsla
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet eller depression
 • Social fobi
 • Trauma, Post Traumatiskt Stess Syndrom
 • Uppskjutarbeteende
 • Viktminskning, livsstilsförändring
 • Olika former av fobier
 • Par-terapi och familjeterapi


KBT lämpar sig för såväl ungdomar, vuxna som äldre och även barn tas emot då det bedöms lämpligt utifrån situation och problematik.


070-792 05 75

Du är välkommen att höra av dig med frågor

eller för att boka tid!

Vi på Danderyds KBT-mottagning (i Danderyd/Stockholm) erbjuder individuella samtal utifrån KBT. Dessa sker antingen på mottagningen eller via en säker videotjänst.


KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det är en terapiform där man fokuserar tankar, känslor och beteenden. Utgångspunkten är att vi lär oss olika sätt att tänka och sätt att bete oss utifrån vad vi är med om i livet.


Genom att utforska våra tankar eller förhålla oss till våra tankar och känslor på ett annat sätt, samt pröva nya sätt att bete oss kan vi skaffa oss nya erfarenheter som hjälper oss att komma tillrätta med det vi vill förändra i våra liv.


Vi kan även träna oss i att medvetet styra vår uppmärksamhet och öka distansen till våra tankar, t.ex. orostankar eller självkritiska tankar, genom olika former av tekniker. Mindfulness är bara ett exempel. Compassionfokuserad terapi (självmedkänsla) ett annat.


Terapin är aktiv, både på och mellan sessionerna. Vi tittar på historien för att förstå hur den format oss men har sedan fokus framåt för att komma vidare mot det som vi värderar som viktigt i livet.


KBT är evidensbaserat och har gång på gång bevisats ha effekt vad gäller att komma till rätta med diverse olika problem och problembeteenden. Socialstyrelsen rekom-menderar KBT-terapi som behandlingsmetod vad gäller lättare eller medelsvår ångestproblematik och depressioner.